• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

برگزاری جلسه‌ی کمیته بانوان با حضور مسئول کمیته

برگزاری جلسه‌ی کمیته بانوان با حضور مسئول کمیته
برگزاری جلسه‌ی کمیته بانوان با حضور مسئول کمیته؛ سرکار خانم مینا ارغوانی فرد و دیگر خیرین گرانقدر کمیته،
در این جلسه در راستای گسترش فعالیت های کمیته بانوان در واحد تبلیغات، واحد خیاطی، واحد آشپزی و واحد بازارچه برگزار شد.
همچنین تقدیر و تشکر از خیرین توسط مسئول محترم کمیته بانوان، در کمیته بانوان مهرانه
۱۴۰۰/۱۲/۸
آخرین اخبار