• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کمک موردی به بیماران و حمایت اسپانسری

کمک موردی به بیماران و حمایت اسپانسری

با توجه به اینکه جمعی از خیرین حقیقی و حقوقی تمایل دارند هزینه های دارویی و درمانی یک بیمار برای یک دوره درمانی مشخص را تقبل نمایند و همچنین درخواست خیرین مبنی بر معرفی بیمارانی که توانایی پرداخت هزینه های دارویی و درمانی یا حتی معیشتی خود را به هیچ وجه ندارند، موجب شد تا در این صفحه، مشخصات و اطلاعات کلی برخی از بیماران جهت پشتیبانی و حمایت های بیشتر شما خیرین بزرگوار، در اختیارتان قرار گیرد.

آمار داروی بالای 10 میلیون تومان بهمن ماه 1402
ردیفشماره پرونده جنسیتنوع بیماری داروی مصرفی هزینه ماهانه
14472زنکلیهکابازانتینیب155,000,000
210026زنمتاستاتیکتاگری سو1,400,000,000
311829زنبرستBRCA110,000,000
411436زنبرستزاکاریا104,000,000
54787مردلنفومایبروتینیب129,000,000
611662زنبرستزاکاریا108,000,000
77607زنبرستBRCA149,000,000
810803زنبرستزاکاریا103,000,000
910317مردلنفومنیولومب320,000,000
1010833زنبرستBRCA149,000,000
1110706مردمرینیولومب288,000,000
128693زنمیلیوفیبروزجکاوی277,000,000
139914مردمرینیولومب212,000,000
1410426مردلنفومایبروتینیب129,000,000
159671زنتخمداننیراپاریب138,000,000
1610768مردCLLایبروتینیب143,000,000
173901زنتخمدانهایپک1,000,000,000
1810873زنبرستپکتونا180,000,000
1911644مردMDSآزاسیتیدین167,000,000
204730زنبرستنیولومب288,000,000
216515زنبرستپادینکس197,000,000
229863زنتخمدانBRCA138,000,000
234256زنبرستتراستیمر351,000,000
2410778مردکولونزاکاریا106,000,000
259534زنریهBRCA166,000,000
2611864زنبرستپکتونا186,000,000
278957زنسرویکسزاکاریا107,000,000
2811743زنملانومنیولومب319,000,000
2910566زنبرستپادینکس175,000,000
3011137مردآنمی آپلاستیکالترومبوبگ111,000,000
3111077زنبرستزاکاریا106,000,000
326385زنتیمومانیولومب380,000,000
3310682مردکولونپازاپانیب113,000,000
347049زنبرستتراستیمر527,000,000
3510145زنبرستزاکاریا106,000,000
366752مردCLLایبروتینیب144,000,000
376889زنبرستپکتونا105,000,000
3811758زنملانومنیولومب399,000,000
398379مردریهالکتینیب729,000,000
409115زنریهاوسی مرتینیب103,000,000
4110758زنبرستپادینکس352,000,000
425757زنبرستپادینکس120,000,000
4311354زنتومور کاروتید بادیالکتینیب360,000,000
4410713زنبرستپادینکس265,000,000
451644مردMMکارفیلزومب389,000,000
4611145زنبرستپادینکس352,000,000
4711662زنبرستزاکاریا106,000,000
4811123زنتیروئیدوندسا243,000,000
497792مردCLLایبروتینیب123,000,000
5011847زنبرستایبروتینیب119,000,000
515027زنبرستتایکرب260,000,000
5211571زنCLLایبروتینیب123,000,000
5311149زنتیروئیدزاکاریا321,000,000
5411073مردملانومنیولومب379,000,000
5510211زنریهزاکاریا107,000,000
5611844زنبرستجراحی126,000,000
5711070زنبرستپکتونا104,000,000
5811743زنملانومنیولومب399,000,000
5910542زنکولونلانسرف169,000,000
609914مردمرینیولومب266,000,000
6111718زنبرستپکتونا161,000,000
624730زنبرستنیولومب361,000,000
6311234زنکولونزلبراف848,000,000
6411436زنبرستزاکاریا105,000,000
654472زنکلیهکابازانتینیب155,000,000

در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات دقیق تر در مورد این بیماران و یا نحوه کمک رسانی به این عزیزان می توانید همه روزه در ساعات اداری با واحد درمان دفتر مرکزی (33781912-024) تماس حاصل فرمایید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت اعلام آمادگی نموده تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

آخرین اخبار