• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

انجمن خیریه مهرانه در سال ۱۳۸۵ توسط دو تن از عزیزان زنجانی، جناب آقای مهندس وثوق و خانم دکتر مقیمی و به کمک ۱۶ تن از نخبگان زنجانی از جمله جناب آقای پرفسور ثبوتی شروع به‌کار کرده است. انجمن مهرانه در ابتدای کار فقط از بابت هر نسخه ۵ هزارتومان کمک هزینه خرید دارو به بیمار اهدا می‌کرده است. هم اکنون حدود ۸۵ الی ۱۰۰ درصد این کمک هزینه‌ها توسط انجمن خیریه پرداخت می‌شود.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
جلسه کمیته منابع انسانی مهرانه
جلسه کمیته منابع انسانی مهرانه با حضور مدیر عامل و نماینده منابع انسانی دفاتر شهرستان ها ۱۴۰۰/۹/۱۱
1400/09/13
جلسه کمیته تبلیغات با حضور مدیر عامل
جلسه کمیته تبلیغات با حضور مدیر عامل و نماینده تبلیغات دفاتر شهرستان ها ۱۴۰۰/۹/۱۱
1400/09/13
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور شهروندان عزیز زنجانی و میهمانان ورزش دوست (عکاس: پیمان شمس) ۱۴۰۰/۹/۱۲
1400/09/13
عکس دسته جمعی ورزشکاران مهرانه
عکس دسته جمعی ورزشکاران مهرانه تا به یادگار بماند شروع یک روز با نشاط با ورزش صبحگاهی مهرانه (عکاس: پیمان شمس )
1400/09/13