• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اهداء یک قطعه سکه طلا

اهداء یک قطعه سکه طلا توسط جناب آقای قاسمی خیر ارجمند مهرانه از آببر، جهت کمک به شیمی درمانی رایگان بیماران مبتلا به سرطان شهر طارم.

اهداء یک قطعه سکه طلا
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16