• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

نرگس سهرابی نوجوان ۱۲ ساله خیر واحد هنرمندان

نرگس سهرابی نوجوان ۱۲ ساله خیر واحد هنرمندان

نرگس سهرابی نوجوان ۱۲ ساله خیر واحد هنرمندان زمانی که فرزندان شما به صورت داوطلبانه به دیگران کمک می‌کنند هم احساس قدرت و توانایی بیشتری می یابند و هم ارتباط بهتر و تنگاتنگ‌‌تری با اجتماع برقرار می‌کنند. آموزش انجام کار خیر، نه فقط در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما بلکه در عموم فرهنگ‌ های جهان از وظایف مهم والدین و بخشی از مهارت‌های  کودکان است که ما موظف هستیم آن را با جدیت به آن‌ها آموزش دهیم.

نرگس سهرابی نوجوان ۱۲ ساله شرکت کننده در جلسه معارفه کمیته منابع انسانی و خیر واحد هنرمندان

با ما همراه باشید در: 
🆔: @mehranehcharity
http://www.mehranehcharity.ir
آخرین اخبار