• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

گزارش عملکرد کمیته مددکاری مهرانه در تیر ۹۹ و مقایسه‌ی آن با خرداد ماه

گزارش عملکرد کمیته مددکاری مهرانه در تیر ۹۹ و مقایسه‌ی آن با خرداد ماه

گزارش عملکرد کمیته مددکاری مهرانه در تیر ۹۹ و مقایسه‌ی آن با خرداد ماه طبق گزارش ماهانه کمیته مددکاری، در تیرماه سال جاری، 86 مورد تشکیل پرونده، 47مورد مشاوره و 100 مورد بازدید انجام شده داشته که این آمار در خردادماه، 59مورد تشکیل پرونده، 8مورد مشاوره و 99مورد بازدید انجام شده بوده است.
آخرین اخبار