• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان که در روزهای درگیری با ویروس کرونا؛ همچون گذشته روزانه در سه شیفت آماده دریافت کمک‌های مردمی جهت یاری‌رسانی به بیماران انجمن مهرانه می‌باشند.
آخرین اخبار