• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

نخستین "کانون مهر" شهرستانی انجمن مهرانه در دانشگاه اسلامی کار شهرستان خرمدره افتتاح شد

با تلاش مسئولین دفتر مهرانه خرمدره؛ نخستین "کانون مهر" شهرستانی انجمن مهرانه در دانشگاه اسلامی کار شهرستان خرمدره افتتاح شد

نخستین "کانون مهر" شهرستانی انجمن مهرانه در دانشگاه اسلامی کار شهرستان خرمدره افتتاح شد با تلاش مسئولین دفتر مهرانه خرمدره؛

نخستین "کانون مهر" شهرستانی انجمن مهرانه در دانشگاه اسلامی کار شهرستان خرمدره افتتاح شد

نهم اسفند 97 و با حضور دکتر کاظمی معاون فرماندار، محمدی پور، رئیس اداره ورزش و جوانان و سایر مسئولین دستگاه های اجرایی و خیرین و دست اندرکاران مهرانه ای، نخستین "کانون مهر" شهرستانی انجمن مهرانه در شهرستان خرمدره افتتاح شد.

مهدی نجاتی، رئیس هیئت اجرایی مهرانه خرمدره در این مراسم، ضمن عرض خیرمقدم به کلیه حاضرین از مسئولین دانشگاه اسلامی کار ، فرمانداری  و اداره ورزش و جوانان به جهت همکاری در افتتاح کانون مهر تشکر کرد.

سپس دکتر کاظمی معاون فرمانداری شهرستان سخنان مبسوطی در خصوص جایگاه ارزشمند مهرانه ارائه نمود. در ادامه پس از افتتاح دفتر کانون مهر دانشگاه ،خانم رجبی در خصوص پیشگیری از سرطان با تغذیه مناسب مطالب را به اختصار ارائه کرد.

در پایان به مسئولین و نمایندگان ادارات حاضر در برنامه (فرمانداری_دانشگاه کار_فنی و حرفه ای _اداره ورزش و جوانان ) تندیس و لوح مهرانه اهداء گردید . علاوه بر آن از حامیان برنامه با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد. 

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16