• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه در مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت این شهرستان تقدیر شد

با حضور رئیس کمیسیون بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی؛ مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه در مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت این شهرستان تقدیر شد

مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه در مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت این شهرستان تقدیر شد

با حضور رئیس کمیسیون بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی؛

مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه در مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت این شهرستان تقدیر شد

"مظفر اجلی"، مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه در مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت که با حضور دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه و مدیران ارشد انجمن خیرین سلامت کشور در این شهرستان برگزار گردید، لوح تقدیر دریافت کرد.

در این مراسم مدیر اجرایی مهرانه میانه به نمایندگی از خیرین سلامت شهرستان به تشریح اهداف و برنامه‌های مهرانه پرداخت با بیان اقدامات صورت گرفته در این مجموعه از آماده سازی بسترهای لازم جهت برگزاری مراسم کلنگ زنی و احداث مرکز شیمی درمانی شهرستان میانه در آینده نزدیک خبر داد.

"روابط عمومی انجمن مهرانه"

آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16