• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

579 نفر از شهروندان زنجانی در هفته‌ ای که گذشت از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

579 نفر از شهروندان زنجانی در هفته‌ ای که گذشت از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

579 نفر از شهروندان زنجانی در هفته‌ ای که گذشت از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند 579 نفر از شهروندان زنجانی در هفته‌ ای که گذشت از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه بهره‌مند شدند

در این کارگاه‌های پیشگیری از سرطان 61 نفر از کارکنان و کارمندان آقا و خانم شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهید تندگویان در 2 جلسه، 45 نفر از بانوان شرکت‌کننده در جلسه قرآنی منزل یکی از خیرین واقع در شهرک کارمندان، 30 نفر از اولیا و معلمین مدرسه آیت الله شبیری، 46 نفر از بانوان که برای شرکت در جلسه قرآنی که در منزل یکی از خیرین واقع در گلشهر حاضر شدند، 4 نفر از بانوان زنجانی حاضر در کمیته بانوان با نکات ضروری در حوزه تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان آشنا شدند.

همچنین 188 نفر از دانش‌آموزان مدرسه سخاوت در دیزج آباد، 105 نفر از محصلین مدرسه استاد روزبه و 100 نفر از دانش‌آموزان مدرسه هاجر در کلاس‌های تغذیه سالم مهرانه در مراکز آموزشی‌شان حضور شرکت کردند.

با تشکر از مدرسین خیر این کارگاه‌ها و کلاس‌های پیشگیری مهرانه: خانم‌ها صدرالاشرافی، قراخانی، زرکوب، مشکینی، هنربخش، عباسی، عمولر و آقای دکتر رسولی

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار