• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در دفتر ماهنشان

مسئول کمیته منابع انسانی مجموعه در نشست با دست‌اندرکاران دفتر ماهنشان مطرح کرد: لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در دفتر ماهنشان

لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در دفتر ماهنشان مسئول کمیته منابع انسانی مجموعه در نشست با دست‌اندرکاران دفتر ماهنشان مطرح کرد:

لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در دفتر ماهنشان

"منیره فیروزه"، مسئول کمیته منابع انسانی مهرانه بعد از ظهر دوشنبه 19 آذر 97 در نشست با خیرین و دست اندرکاران ماهنشان که در محل این دفتر برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی مختصر از وظایف کمیته منابع انسانی مهرانه اظهار کرد: هنر کمیته منابع انسانی آن است که خیر را بر اساس علاقمندی اش در جایگاهی مستقر کند که موردنیاز مهرانه است.

وی با تشریح روش های ارتباط با فرد داوطلب که برای فعالیت در مهرانه اقدام به تکمیل فرم عضویت کرده اند بر لزوم بهره مندی از ظرفیت های خیرین در زیرشاخه های دفتر مهرانه در ماهنشان به ویژه اصناف تاکید کرد و گفت: ضروری است تا خیرین از نزدیک با نحوه فعالیت کمیته ها و واحدهای مهرانه آشنا و توجیه شوند.

مسئول کمیته منابع انسانی ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در دفتر ماهنشان ابراز کرد: تکمیل فرم عضویت نخستین اقدام برای جذب خیر می باشد در نتیجه این مهم باید مدنظر مسئولین امر باشد.

وی از دست اندرکاران دفتر مهرانه ماهنشان خواست تا برای جذب خیرین حتما از مناسبت های مختلف جهت توزیع فرم های عضویت بهره کافی را ببرند.

"مرتضی آدینه"، مدیر اجرایی دفتر مهرانه ماهنشان نیز در این نشست ضعیف بودن کمیته منابع انسانی را ناشی از عدم توجه به نظم در عضوگیری، تغییر محل دفتر اعلام کرد.

"صیادی"، مسئول کمیته منابع انسانی مهرانه ماهنشان نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت منابع انسانی این دفتر گفت: بانک اطلاعاتی خیرین دفتر مهرانه ماهنشان تهیه می شود.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16