• En

 • En
 • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه
 • #یک_دقیقه_مطالعه👓

  مهم‌ترین چیز در زندگی چیست؟

  اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت: "غذا"

  اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می‌میرد، خواهد گفت: "گرما"

  و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت: "مصاحبت آدم‌ها"

  ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد، آیا چیزی می‌ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟!

  فیلسوفان می گویند، بلی!
  و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه می‌کنیم؟

  📕  دنیای سوفی 
  ✍🏻 یوستین گردر
آخرین اخبار