• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه
  • شاگردی از استاد پرسید: خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟

    استاد جواب داد: تو نمی‌توانی از روی سخنان یک فرد تشخیص دهی که او یک انسان خوب است، حتی از ظاهر او هم نمی‌توان به این شناخت رسید. اما می‌توانی از فضایی که در حضور او به وجود می‌آید، او را بشناسی؛ چرا که هیچ کس قادر نیست فضایی ایجاد کند که با روحش سازگاری نداشته باشد.

    📕 چهار صد داستان
    ✍🏻 نور برت لش لایتنر
آخرین اخبار