• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

آئین رونمایی از درگاه پرداخت الکترونیکی و نامگذاری خیابانی که دفتر مهرانه سلطانیه در آنجا استقرار دارد به نام خیابان مهرانه

آئین رونمایی از درگاه پرداخت الکترونیکی و نامگذاری خیابانی که دفتر مهرانه سلطانیه در آنجا استقرار دارد به نام خیابان مهرانه
  • روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱  باحضور شهردار، رئیس شورای شهر،فرمانده سپاه،حراست فرمانداری و جمعی از خیرین آئین رونمایی از درگاه پرداخت الکترونیکی(کیوآرکد) و اختصاص نام خیابان به نام انجمن خیریه مهرانه شهرستان سلطانیه صورت پذیرفت.
آخرین اخبار