• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید از کلنیک مهرانه

بازدید از کلنیک مهرانه
  • بازدید آقای اجلی، مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد و خانم دکتر افسانه اقبال نیا؛ خیر مدرسه ساز، رئیس کمپین آگاه سازی سرطان سینه در ایران و رئیس کمیسیون زنان کارگر، خانم مهندس عصمت زندی، باستان شناس، رئیس کمیته ثبت آثار ملی در ایران، خانم دکتر کاوند و همسرشان آقای دکتر برقوانی از انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مدیر برندینگ چند کارخانه از مجموعه کلینیک مهرانه 
آخرین اخبار
حضور استاندار زنجان در موکب اربعین
حضور استاندار محترم زنجان؛ دکتر افشارچی در موکب اربعین مهرانه
1401/06/31