• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

پیام تسلیت مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه

پیام تسلیت مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه پیام مدیرعامل

بسم الله الرحمن الرحیم
امشب در ایام عزای امام حسین (ع) ماتم از دست دادن برادرم حاج کمال محرمی داغمان را صد چندان کرد.
مهرانه یکی از نشانه‌های آن راد مر‌‌د خیر است؛ خدا را شاهد می‌گیرم از نقطه صفر  آغاز حرکت مهرانه‌ی عزیز با جان و دل در به ثمر نشستن نهال مهرانه بی هیچ ادعایی از جان مایه گذاشت و چه سخاوتمندانه این راه مقدس را پیمود و اثر ماندگار احداث و اتمام کلینیک مهرانه را به سر انجام رساند و تقدیم زنجانی‌ها کرد.
کلینیک مهرانه یکی از هزاران زحمتی است که به چشم می‌آید.
خیرات کثیر ایشان را خدا می‌داند و بنیانگذاران مهرانه و بس.
در شبی که من برادرم را و خانواده‌ی محرمی، عزیز دلشان را و مهرانه ستون استوارش را از دست داده از درگاه با عظمت خداوندی عاجزانه تقاضا دارم آن عزیز دردانه را در جوار رحمت خود قرار دهد و در عالم عقبی دیدگانمان را به رویت صورت نورانی آن مرد مومن روشن گرداند.
از اظهار لطف و ارسال تسلیت تمام همشهریان عزیز علی الخصوص خیرین نازنین مهرانه سپاسگزاریم.

خانواده ی محرمی - اصغر وثوق
آخرین اخبار