• En

 • En
 • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

همدلی چیست؟

همدلی چیست؟
 • 🌺🌿🌺🌿🌺

  همدلی (empathy) چیست؟

  همدلی به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد، او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. 

  مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد، تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدم ها را می بیند و در این شلوغی چیز دیگری نمی بیند از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است. 

  هرچه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند، ارتباط های صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت؛ پژوهشگران معتقدند که همدلی می‌تواند تا حد زیادی مشکلات خانوادگی را که عموما از عدم درک متقابل ناشی می شود، حل و فصل کند.

  اگر پدر و یا مادر هستید خودتان را جای فرزندتان بگذارید ، آیا چنین والدینی را دوست دارید؟ خودتان را جای همسر، معلم، شاگرد، فروشنده، خریدار و یا دوستتان بگذارید.
  آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟ 

  توانایی همدلی را تمرین کنید و در خود افزایش دهید.
آخرین اخبار