• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مسئولین و مدیران زنجان از کلنیک مهرانه

بازدید مسئولین و مدیران زنجان از کلنیک مهرانه
  • بازدید آقای خلیلی؛ عضو هیات امنا به همراه آقای مهندس احمدلو؛ مدیر عامل سابق شرکت گاز ، جناب آقای حسنخانی؛از مدیران آموزش و پرورش استان و آقای دکتر ابراهیمی؛ از مدیران شرکت برق منطقه ای زنجان از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه 

    عکاس و لیدر: مهندس صارمی
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی 01/08/06
1401/08/23