• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

مصاحبه مهندس وثوق با آوای خراسان جنوبی

مصاحبه مهندس وثوق با آوای خراسان جنوبی
مهندس وثوق در مصاحبه آوای خراسان جنوبی بیان داشت:

«امروز مهرانه شایستگی آن را دارد تا برای ایران و جهان و منطقه الگو باشد، چرا که برندهای بین المللی در حمایت درمان و پیشگیری از  سرطان در استان زنجان کسب کرده است.»
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13