• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان آموزش فنی حرفه‌ای

بازدید مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان آموزش فنی حرفه‌ای
بازدید دکتر جامه بزرگی؛ مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور از کلینیک انجمن خیریه مهرانه
ایشان پس از بازدید از مجموعه اظهار داشت؛ 
«هنرنمایی و بزرگی مردم زنجان ستودنی است 
مهرانه مجموعه ای است شگفت انگیز که نشان می دهد وقتی کار توسط مردم رقم می خورد تحسین برانگیز می شود.»

با ما همراه باشید در: 
🆔: @mehranehcharity
http://www.mehranehcharity.ir
آخرین اخبار