• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اندک شمارند آنان که بدانند...

اندک شمارند آنان که بدانند...
اندک شمارند آنان که بدانند بر روی صحنه زندگی از برای چه آمده و وارسته و بند گسسته از خویشتن خویش،  در گستره‌ای از کردارهای نیک، همگان را به انسانیتی اصیل رهنمون کرده باشند.‎
آری، نمی‌توان نگفت و ننوشت از آنان که عهده‌دار پژواک مهرورزی شده‌اند، آنان که تردید را به تصمیم رسانده و جوانه های کوچک انسانیت را بی‌ خستگی پاسدار شده‌ اند.

فعالیت خیرین گرانقدر واحد آشپزی و بازارچه در روزهای پرتلاطم اسفند ماه در کمیته بانوان مهرانه
۱۴۰۰/۱۲/۸
آخرین اخبار