• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

احسان به نیت هشتمین ستاره آسمان امامت

احسان به نیت هشتمین ستاره آسمان امامت
جناب آقای جعفر فلاحی به همراه همسرشون، از طارم  با احسان ۸ میلیون تومان به نیت هشتمین ستاره آسمان امامت حضرت امام رضا علیه السلام، معجزه امروز دفتر مهرانه طارم بودند. 
خیر عزیز مهرانه حاج آقا بهرام فلاحی با هبه درخت زیتون به مهرانه پایه گذار این احسان ارزشمند هستند.
اقای جعفرفلاحی، فرزند بزرگوار جناب آقای بهرام فلاحی که زحمت رسیدگی به باغ زیتون پدر را با عشق انجام می دهند درآمد حاصل از فروش محصول زیتون این درختان اهدایی را امروز با حضور ارزشمندشان تحویل دفتر مهرانه آب بر داده و خریدار  خشنودی خداوند شدند.
جناب آقای بهرام فلاحی مهرانه مدیون نگاه انسان‌دوستانه شماست.
آخرین اخبار