• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

برگزاری کارگاه خودشناسی توسط استاد غنیون

برگزاری کارگاه خودشناسی توسط استاد غنیون برگزاری کارگاه خودشناسی توسط استاد غنیون با حضور خیرین کمیته قلک و کمیته بانوان، با موضوع جذابیت درونی و یکی از فاکتورهای آن فعالیت در خیریه هاست که باعث جلوگیری از انرژیهای منفی و اتصال با نیروهای الهی و فرشتگان می‌شود. در این جلسه مسئول کمیته در مورد افزایش هزینه داروها، خدمات مهرانه به بیماران، جذب و فعالیت خیرین در مهرانه، توضیحات کامل ارائه کردند و همچنین فرم عضویت در مهرانه به شرکت کنندگان داده شد. ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
آخرین اخبار