• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید از کمیته قلک

بازدید از کمیته قلک
بازدید از کمیته قلک توسط میهمانان عزیز از استان کهگیلویه و بویر احمد: حاج آقا غرقی ،حاج آقا عصمتی ،حاج آقا نوذری و حاج آقا جوادیان
این عزیزان ضمن بازدید از  مجموعه، انجمن خیریه مهرانه را نه تنها در قیاس با شهرهای مختلف بلکه در تراز کشورهای توسعه یافته قرار داده و نام بردند.
آخرین اخبار