• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

ورزش عصرگاهی بانوان

ورزش عصرگاهی بانوان
ورزش عصرگاهی بانوان زیر نظر مربیان با تجربه کمیته ورزش مهرانه در پارک بانوان روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود. 

این تصویر مربوط به ورزش عصرگاهی دیروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ می‌باشد.

شرکت برای عموم آزاد است. 
آخرین اخبار