• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تهیه و تدارک غذای روزانه بیماران

بانوان خیر کمیته بانوان مهرانه همه روزه و با دنیایی از عشق و ایثار غذای روزانه بیماران و همراهان ساکن در مهمانسرای مهرانه را تهیه و تدارک می بینند.

تهیه و تدارک غذای روزانه بیماران
آخرین اخبار