• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

دومین روز ایستگاه محرم مهرانه

دومین روز ایستگاه محرم مهرانه

دومین روز  ایستگاه محرم مهرانه 
عکاسان واحد سمعی بصری(اسکندری - هاشمی - شمس) تعدادی از تصاویر هم توسط شهروندان خیر زنجانی تهیه شده است. 

🆔:@mehranecharity
آخرین اخبار