• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه
تسلاى این جهان این است که رنجِ مُدام و پیوسته وجود ندارد. 
غمی می‌رود و شادی‌ای باز زاده می‌شود. این‌ها همه در تعادل‌اند. 
این جهان جهانِ جبران‌هاست ...

📕 یادداشت‌ها
✍🏻 آلبر کامو

با ما همراه باشید در: 
🆔:@mehranecharity
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16