• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص

جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص
 -سفرهای یک‌روزه 
 -افزایش کیفیت وکمیت ورزش صبحگاهی 
-برنامه ریزی جهت ورزش عصرگاهی کوهپیمایی مسطح وپیاده روی   
مورخ ۱۴۰۰٬۰۳٬۱۲ روز چهارشنبه در محل کمیته ورزش مهرانه واقع در دفترمرکزی مهرانه برگزار گردیده است.
آخرین اخبار