• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص

جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص جلسه مسئولین کمیته ورزش درخصوص
 -سفرهای یک‌روزه 
 -افزایش کیفیت وکمیت ورزش صبحگاهی 
-برنامه ریزی جهت ورزش عصرگاهی کوهپیمایی مسطح وپیاده روی   
مورخ ۱۴۰۰٬۰۳٬۱۲ روز چهارشنبه در محل کمیته ورزش مهرانه واقع در دفترمرکزی مهرانه برگزار گردیده است.
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13