• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

فعالیت خیرین گرانقدر بازارچه کمیته بانوان

فعالیت خیرین گرانقدر بازارچه کمیته بانوان

فعالیت خیرین گرانقدر بازارچه کمیته بانوان فعالیت خیرین گرانقدر بازارچه کمیته بانوان،  در آخرین روزهای سال ۹۹ در محل کمیته بانوان واقع در محل دفتر کمیته بانوان مهرانه؛ انصاریه، خیابان پروین اعتصامی 

با ما همراه باشید در: 
🆔: @mehranehcharity
http://www.mehranehcharity.ir
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13