• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید امام جمعه شهرستان ماهنشان

بازدید حاج آقا علی اکبری امام جمعه شهرستان ماهنشان

بازدید امام جمعه شهرستان ماهنشان بازدید حاج آقا علی اکبری امام جمعه شهرستان ماهنشان به همراه هیئت اجرایی دفتر مهرانه ماهنشان و عده ای از معتمدین این شهرستان   (99.12.17)
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13