• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید دکتر محمدرضا لرنژاد

بازدید دکتر محمدرضا لرنژاد؛(فعال در زمینه پزشکی فرد محور یا شخصی سازی بیماری) از مجموعه کلینیک مهرانه

بازدید دکتر محمدرضا لرنژاد دکتر لرنژاد در بازدید از کلینیک مهرانه اذعان داشت؛ «من مراکز درمانی بیش از ۸۰ کشور رو بازدید کردم و ۳۵ سال در کشورهای اروپایی زندگی کردم ولی چیزی نظیر مهرانه ندیدم، مهرانه نه تنها در ایران و‌ منطقه بلکه در دنیا بی نظیر است.» 
آخرین اخبار