• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اهدای ۳۵ کیلو ماهی به مهمانسرای مهرانه

اهدای ۳۵ کیلو ماهی توسط خیرین گرانقدر آقای ولیلو و برادران صیادی، از شهرستان ماهنشان برای بیماران مهمانسرا

اهدای ۳۵ کیلو ماهی به مهمانسرای مهرانه کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند منان هر کسی را نصیب نخواهد کرد.
آنانکه با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را چون خویش دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو می کنند، به یقین در
 پیشگاه حق تعالی عزیزند؛ و از بهترین پاداشها برخوردار می باشند.

اهدای ۳۵ کیلو ماهی توسط خیرین گرانقدر آقای ولیلو و برادران صیادی، از شهرستان ماهنشان برای بیماران مهمانسرا
آخرین اخبار
پیام تسلیت انجمن خیریه مهرانه به خیر گرانقدر جناب آقای مهندس قاسمی
پیام تسلیت انجمن خیریه مهرانه به خیر گرانقدر جناب آقای مهندس قاسمی
1400/02/04
بسته بندی و توزیع ۲۷۰ سبد کالا برای بیماران توسط کمیته مددکاری انجمن خیریه #مهرانه
بسته بندی و توزیع ۲۷۰ سبد کالا برای بیماران توسط کمیته مددکاری انجمن خیریه #مهرانه
1400/02/04