• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

یک دقیقه مطالعه

تسلی بخشی‌های فلسفه

یک دقیقه مطالعه #یک_دقیقه_مطالعه👓

باید یاد بگیریم از امور اجتناب ناپذیر رنج نکشیم. زندگی ما، مثل هارمونی جهان، مرکب از ناهماهنگی‌ها و الحان متفاوت، زیر و بم، آرام و گوشخراش، کوتاه و بلند است. 

اگر موسیقی‌دانی فقط برخی از آن‌ها را دوست داشته باشد، چه می‌تواند بسراید؟ او باید بداند که چگونه از همه آن‌ها استفاده و آن‌ها را با هم ترکیب کند. ما نیز باید در سلوک با خوب و بد همین‌طور باشیم، خوب و بدی که جوهر آن‌ها با جوهر زندگی ما یکی است.

 📘 تسلی بخشی‌های فلسفه
‌✍🏻 آلن دو باتن
نظر شما چیست
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی مهرانه
1399/12/18
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
1399/12/18
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
1399/12/16
مراسم اهدای قرآن
مراسم اهدای قرآن
1399/12/16