• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

آلبوم خاطرات

کلنگ مرکز تشخیصی درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به زمین زده شد و پس از ۳ سال در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۳ کلینیک مهرانه بطور رسمی افتتاح گردید.

آلبوم خاطرات #آلبوم_خاطرات🗓

کلنگ مرکز تشخیصی درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به زمین زده شد و پس از ۳ سال در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۳ کلینیک مهرانه بطور رسمی افتتاح گردید.
این مجموعه با استقرار دستگاه‌های فوق پیشرفته که به همت خیرین این مجموعه در اوج تحریم خریداری شده است به بیماران سراسر کشور خدمات با کیفیت درمانی ارائه می‌دهد.
با کمک‌های خالصانه خیرین، مهرانه اقدام به خرید دستگاه رادیوتراپی (مدل انکور) از شرکت زیمنس آلمان به مبلغ حدود ۵ میلیارد تومان کرده است که یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های رادیوتراپی موجود در ایران می‌باشد. به منظور رفاه حال بیماران دستگاه دوم نیز به همان قیمت خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
آخرین اخبار