• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تقدیر از مدیریت کلینیک مهرانه توسط آقای آقاجانلو مدیر خدمات درمانی نیروهای مسلح

تقدیر از مدیریت کلینیک مهرانه توسط آقای آقاجانلو مدیر خدمات درمانی نیروهای مسلح

تقدیر از مدیریت کلینیک مهرانه توسط آقای آقاجانلو مدیر خدمات درمانی نیروهای مسلح تقدیر از مدیریت کلینیک مهرانه توسط آقای آقاجانلو مدیر خدمات درمانی نیروهای مسلح به همراه آقای سامی کارشناس متخصص اداره نیروهای مسلح   
نظر شما چیست
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی مهرانه
1399/12/18
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
1399/12/18
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
1399/12/16
مراسم اهدای قرآن
مراسم اهدای قرآن
1399/12/16