• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مهندس بکرانی مسئول اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید مهندس بکرانی مسئول اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید مهندس بکرانی مسئول اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید مهندس بکرانی مسئول اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجموعه کلینیک رادیوتراپی #مهرانه   ۹۹/۱۱/۵
نظر شما چیست
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی مهرانه
1399/12/18
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
اهدا هزینه عقیقه به انجمن خیریه مهرانه
1399/12/18
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
نشست مسئول کمیته بانوان و مهمانسرای مهرانه و واحد آشپزی
1399/12/16
مراسم اهدای قرآن
مراسم اهدای قرآن
1399/12/16