• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

«اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است ......»

«اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است ......»

«اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است ......» «اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است ......»

در روزهای نبودنت به سر می بریم
روزهایی که زمهریر نبودنت به سرمای این زمستان غم آلود وزنه ی سنگین تری داده است.
هنوز جای خالی ات ٫ برایمان حضورت را تداعی می کند.
انگار باورمان نشده که برای همیشه از کنارمان رفته ایی ....

چه بی ریا و ساده درس عاشقی دادی
یادمان دادی که هر لحظه را باید زندگی کرد اما زیبا

چه زیبا برایت نام نهادیم همانند نوزادی که پاک پا به عرصه حیات می گذارد......

نفس های قدسی ات همچنان برایمان زنده است و زنده خواهد ماند
چرا که مرگ پایان زندگی  انسان های  بزرگ نیست.....

از خداوند برایمان توفیق بخواه تا راهت را به شریف ترین شکل ادامه دهیم.

«پدرمهربان مهرانه دوستت داریم»
آخرین اخبار