• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

سومین جلسه توضیح اهداف مهرانه در برلین

سومین جلسه توضیح اهداف #مهرانه در برلین به همت دکتر راستا و همشهری بسیار عزیز جناب آقای وثیقی

سومین جلسه توضیح اهداف مهرانه در برلین سومین جلسه توضیح اهداف #مهرانه در برلین به همت دکتر راستا و همشهری بسیار عزیز جناب آقای وثیقی؛ در این جلسه با تشریح اهداف مهرانه توسط مهندس وثوق مقرر شد که دوستان برلینی برای معرفی مهرانه به جامعه اروپا و حمایت از بیماران مهرانه و سایر استان ها فعالیت کنند.
آخرین اخبار