• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تسلیت مدیر عامل مهرانه به خانواده مرحوم حاج آقا عبداللهی

تسلیت مدیر عامل مهرانه به خانواده مرحوم حاج آقا عبداللهی

تسلیت مدیر عامل مهرانه به خانواده مرحوم حاج آقا عبداللهی تسلیت مدیر عامل مهرانه به خانواده مرحوم حاج آقا عبداللهی 

سلام به خانواده ی محترم مرحوم حاج آقا عبداللهی؛ باعرض یک دنیا شرمندگی از حضور فرد فرد شما و عرض شرمندگی مضاعف در برابر روح بلند برادرم مرحوم عبداللهی از اینکه به لحاظ دوری از ایران نتوانستم در بدرقه ی آن دردانه ی آفرینش شرکت کنم، گوهر وجودی ایشان را شما وخانواده بهتر از همه می شناسید اما به لحاظ افتخار مجالست ۱۴ ساله بنده نیز ازابعادطلای ناب اخلاقی و ایثار و فداکاری و صبر و بردباری ایشان درسها آموختم. با صدای بلند در جلسات متعدد اعلام کرده و خواهم کرد که حیات مهرانه مدیون توان مدیریتی آن فرهیخته ی سفر کرده است و در بزرگی او همین بس است که امروز ۹۰۰۰ بیمار دردمند مبتلا به سرطان از خوان نعمت ایشان بر خوردارند خدایش بیامرزد و مارا برای همیشه قدر دان ایشان قرار دهد.                                           ۲۵۰هزار خیر مهرانه شریک غمتان هستند. 

خدمتگزار مهرانه؛ وثوق

آخرین اخبار