• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

دومین جلسه همفکری با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با حضور مدیر عامل مهرانه

دومین جلسه همفکری با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با حضور مدیر عامل مهرانه

دومین جلسه همفکری با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با حضور مدیر عامل مهرانه «بی شک مهرانه فردا نامی جهانی خواهد شد» 

دومین جلسه همفکری با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با حضور مدیر عامل مهرانه برگزار شد. مهندس وثوق در ادامه مطالب جلسه اول که دو هفته پیش برگزار شد ضمن توضیح فعالیتهای مهرانه از حاضرین تقاضای همراهی در گسترش فرهنگ مهرانه در اروپا را کرد و شرکت کنندگان در جلسه ضمن قدردانی از خیرین مهرانه در ایران فعالیت های مهرانه را منطبق با استانداردهای جهانی دانسته و قول هر نوع همکاری دادند . 

مهرانه بر خود وظیفه می داند از هماهنگی سرکار خانم قره گوزلو سپاسگزاری نماید
آخرین اخبار