• language
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

علت ایجاد سرطان

علت ایجاد سرطان

علت ایجاد سرطان

علت ایجاد سرطان

در 90 تا 95 درصد موارد، جهش های ژنتیکی و فاکتورهای محیطی سبب ایجاد سرطان می شوند؛ در 5 تا
10 درصد باقی مانده، وراثت دخالت دارد. منظور محققان از فاکتورهای محیطی، عواملی هستند که ازنظر
ژنتیکی قابل به ارث رسیدن نیستند؛ از فاکتورهای محیطی رایجی که می توانند به مرگ به سبب سرطان
،(35- 20 %)، رژیم نامناسب و چاقی (% 30 - منجر شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد: دخانیات ( 30
15 %)، اشعه ها (اعم از اشعه های یونیزه کننده و غیریونیزه کننده، بیش از 10 %)، استرس، کم - عفونت ها ( 20
تحرکی و آلودگی.
نقش عوامل شیمیایی در ایجاد سرطان
قرار گرفتن درمعرض برخی مواد شیمیایی با احتمال ابتلا به برخی سرطان ها ارتباط دارد، به این مواد،
گفته می شود. به عنوان مثال، دود سیگار احتمال ابتلا به سرطان ریه را تا (carcinogens) کارسینوژن
90 درصد افزایش می دهد، این ماده هم چنین سبب ایجاد سرطان هایی هم چون نای، سر، گردن، معده،
مثانه، کلیه، مری و پانکراس نیز خواهدشد. در ترکیب دود سیگار، بیش از 50 کارسینوژن شناخته شده
و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ی. nitrosamine است، ازجمله
الکل نیز یک ماده کارسینوژن است که به طور خاص احتمال ابتلا به سرطان کبد و لوله گوارش را افزایش
می دهد.

برخی مواد غذایی به طور خاص با یک نوع سرطان مشخص ارتباط دارند؛ به عنوان مثال غذاهای بسیار
شور با سرطان معده ارتباط دارند.
برخی از مواد به سبب ویژگی فیزیکی شان سبب ایجاد سرطان می شوند و نه خصوصیات شیمیایی شان. یک
مثال برجسته از این مواد، قرار گرفتن طولانی مدت درمعرض آزبست است.
نقش رژیم غذایی در ایجاد سرطان

30 % از سرطان های مرگبار مرتبط هستند. عدم فعالیت - رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و چاقی با بیش از 35
فیزیکی نه تنها ازطریق ایجاد اضافه وزن، ریسک ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد بلکه دارای اثرات
منفی بر سیستم ایمنی و سیستم هورمونی نیز می باشد.
نقش هورمون ها در ایجاد سرطان
برخی از هورمون ها از این جهت که سبب القای تقسیم سلولی می شوند می توانند در ابتلا به سرطان ایفای
نقش کنند. فاکتور رشد شبه هورمونی و پروتئین های متصل به آن، نقش کلیدی در تقسیم و تمایز سلولی و
آپوپتوز دارد و از این رو پیشنهاد می شود که در ایجاد سرطان مؤثر باشد.
هورمون ها در سرطان های مرتبط با جنس اهمیت دارند مانند سرطان سینه، اندومتریوم، پروستات، تخمدان
و بیضه و هم چنین سرطان تیروئید و استخوان. به عنوان مثال دخترهایی که مادر آن ها مبتلا به سرطان
سینه است، نسبت به دخترانی که مادر آن ها سالم است، دارای سطوح بالاتری از استروژن و پروژسترون
هستند؛ شاید بتوان این افزایش سطح هورمونی را عامل افزایش ابتلا به سرطان در این افراد دانست حتی در
مواقعی که ژن مرتبط با این بیماری وجود ندارد. هم چنین مردان آفریقایی تبار نسبت به مردان اروپایی تبار،
سطوح بالاتری از تستسترون را دارا می باشند که منجر به افزایش میزان ابتلا به سرطان پروستات می شود .
testosterone-activating androstanediol glucuronide مردان آسیایی تبار که سطح کم تری از
را دارا می باشند، دارای میزان کم تری از مبتلایان به سرطان پروستات هستند
نقش بیماری های عفونی در ایجاد سرطان
تقریباً 18 درصد از سرطان های مرگباری که در دنیا رخ می دهند با بیماری های عفونی مرتبط هستند.
معمول ترین عامل ایجادکننده عفونتی که منجر به سرطان می شود، ویروس ها هستند اما باکتری ها و
انگل ها نیز ایفای نقش می کنند.
نقش ویروس ها در ایجاد سرطان
گفته می شود، این (oncovirus) به ویروس هایی که سبب ابتلا به سرطان می شوند، انکوویروس
ویروس ها شامل موارد زیر می باشند:
پاپیلوماویروس انسانی / سرطان گردن 
و کارسینومای B سلول های lymphoproliferative بیماری Epstein–Barr virus / 
nasopharyngeal
و انتشار لنفومای اولیه Kaposi’s sarcoma / Kaposi’s sarcoma هرپس ویروس 
کارسینومای سلول های کبدی C / و B ویروس هپاتیت 
T انسانی / لوسمی سلول های T ویروس- 1 لوسمی سلول های 