• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

برگزاری همایش فصلی مدیران مهرانه در سالن بحران شهرداری شهر خدابنده مورخ 28 شهریور

برگزاری همایش فصلی مدیران مهرانه در سالن بحران شهرداری شهر خدابنده مورخ 28 شهریور

برگزاری همایش فصلی مدیران مهرانه در سالن بحران شهرداری شهر خدابنده مورخ 28 شهریور برگزاری همایش فصلی مدیران مهرانه در سالن بحران شهرداری شهر خدابنده مورخ 28 شهریور 
این جلسه از طریق برگزاری ارتباط تصویری با مهندس وثوق مدیر عامل انجمن و همچنین حضور امام جمعه، شهردار، معاون فرماندار و اعضای شورای شهر خدابنده و مسئولین مهرانه زنجان و سایر دفاتر شهرستانها در راستای خدمات رسانی بیشتر به بیماران مبتلا به سرطان برگزار گردید.
آخرین اخبار