• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

نمونه‌ای از پیش فاکتورهای چند ده میلیونی بیماران مبتلا به سرطان خیریه مهرانه

نمونه‌ای از پیش فاکتورهای چند ده میلیونی بیماران مبتلا به سرطان خیریه مهرانه

نمونه‌ای از پیش فاکتورهای چند ده میلیونی بیماران مبتلا به سرطان خیریه مهرانه نمونه‌ای از پیش فاکتورهای چند ده میلیونی بیماران مبتلا به سرطان که توسط انجمن خیریه مهرانه و با بدرقه دعای خیر شما هموطنان شریف و حمایت خیرین گرانقدر تأمین می‌گردد.
سرطان علاوه بر درد هزینه هم دارد.

جهت مشارکت در تأمین بخشی از این هزینه‌ها می‌توانید از طریق شماره حساب و شماره کارت‌های ذیل اقدام فرمایید:
 
بانک رفاه: ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰
بانک تجارت: ۱۱۲۲ 
بانک ملی: ۳۳۴۴ 

ملی کارت:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۰۸۵۴
رفاه کارت:
۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۰۴۲۳۱
آخرین اخبار