• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مدیر شعب بانک ملت به همراه تعدادی از همکاران از مجموعه ی کلینیک رادیوتراپی مهرانه ( موزه ی کارهای خیر زنجانی ها)

بازدید مدیر شعب بانک ملت به همراه تعدادی از همکاران از مجموعه ی کلینیک رادیوتراپی مهرانه ( موزه ی کارهای خیر زنجانی ها)

بازدید مدیر شعب بانک ملت به همراه تعدادی از همکاران از مجموعه ی کلینیک رادیوتراپی مهرانه ( موزه ی کارهای خیر زنجانی ها)

بازدید مدیر شعب بانک ملت به همراه تعدادی از همکاران از مجموعه ی کلینیک رادیوتراپی مهرانه ( موزه ی کارهای خیر زنجانی ها) (۹۸/۵/۲۳)

واحد بازدید و تعاملات کمیته منابع انسانی مهرانه، با هدف ایجاد فرهنگ نوعدوستی و روحیه خیر مدارانه از همشهریان عزیز و خیرین محترم دعوت می کند؛ جهت بازدید از مجموعه #مهرانه با گروه بازدید و تعاملات کمیته منابع انسانی  واقع در دفتر مرکزی تماس حاصل نمایید تا در اولین فرصت و با رعایت کامل پروتکل ها هماهنگی  و برنامه ریزی لازم جهت بازدید شما انجام پذیرد.

شماره تماس دفتر مرکزی مهرانه:            

٣٣٧٨١٩١٢ -٠٢٤ الی ١٥

آخرین اخبار