• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

احسانی از جنس باور و ایمان به مهرانه

احسانی از جنس باور و ایمان به مهرانه

احسانی از جنس باور و ایمان به مهرانه

احسانی از جنس باور و ایمان به مهرانه

همزمان با روز عرفه و عید قربان دفتر شماره ۲ مهرانه اهدایی(صلح عمری)خانواده محترم مرحوم حاج مصطفی بهرامزاده افتتاح شد.

در این دفتر تمامی امور مربوط به قبول ڪمڪ های نقدی و غیر نقدی،توزیع و جمع آوری قلڪ و سفارشات انواع بنرهای تسلیت و احسان و زیارت و تاج گل برای مراسم انجام می پذیرد. 

 آدرس دفتر شماره ۲ مهرانه در سلطانیه  خیابان انقلاب پایین تر از لوازم تحریر آقامیری و ساعات ڪاری همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲/۳۰ دقیقه می باشد.

شماره کارت انجمن خیریه مهرانه سلطانیه 

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۹۴۹۴-۴۲۹۵

آخرین اخبار