• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان

قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان قدردانی از زحمات خیرین بزرگوار و پر توان دفتر موسویان که در روزهای درگیری با ویروس کرونا؛ همچون گذشته روزانه در سه شیفت آماده دریافت کمک‌های مردمی جهت یاری‌رسانی به بیماران انجمن مهرانه می‌باشند.
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13