• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی مهرانه تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد

برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی مهرانه تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد

برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی مهرانه تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد به اطلاع ورزش دوستان گرانقدر میرساند:
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به تعطیلی ورزشگاه‌ها و ورزش‌های همگانی؛ برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی مهرانه تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
آخرین اخبار