• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خانواده خیر عزیز ساکن شیت جناب آقای طیب حسامی، اولین هبه کننده درخت گیلاس به مهرانه در شیت

خانواده خیر عزیز ساکن شیت جناب آقای طیب حسامی، اولین هبه کننده درخت گیلاس به مهرانه در شیت

خانواده خیر عزیز ساکن شیت جناب آقای طیب حسامی، اولین هبه کننده درخت گیلاس به مهرانه در شیت خانواده خیر عزیز ساکن شیت جناب آقای طیب حسامی، اولین هبه کننده درخت گیلاس به مهرانه در شیت است.
ایشان با نشر فرهنگ کمک به درمان رایگان بیماران مبتلا به سرطان با هبه درخت گیلاس لبخند رضایت خداوند را هدیه گرفته است.
آخرین اخبار