• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

با سپاس و قدردانی از زحمات چندین ساله ی خیرین کمیته قلک مهرانه

با سپاس و قدردانی از زحمات چندین ساله ی خیرین کمیته قلک مهرانه

با سپاس و قدردانی از زحمات چندین ساله ی خیرین کمیته قلک مهرانه با سپاس و قدردانی از زحمات چندین ساله ی خیرین کمیته قلک
در این برهه و شرایط قرنطینه٫ این بار کادر مهرانه حافظ راه سبز شما می باشند تا با شمارش مبلغ قلک های پر از مهر مردم نیک اندیش٫ ثانیه ها را برای یاری رساندن به بیماران مبتلا به سرطان ٫ غنیمت شمارند.
آخرین اخبار